СПИСАК ПРЕДАВАЧА

Доц. др Верица Јовановић, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд

Dr sc Anna Katz, Finnish Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland

Mr sc.Миљан Ранчић, дипл.инж, Канцеларија СЗО у Србији

Проф. др Милена Васић, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ Београд

Проф. др Милена Шантрић Милићевић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд

Maria аn der Heiden,  PhD, Robert Koch Institute, Berlin, Germany

Прим. др Данијела Симић, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,  Београд

Dr Siddhartha Datta, Mr sc, WHO, Swiss

Проф. др Љиљана Марковић Денић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд

Др Едита Грего,  Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ , Београд

Mr sc Janina Schaefer,  Robert Koch Institute, Berlin, Germany

Мирјана Вељковић, дипл. инж,  Одељење граничне санитарне инспекције, Министарство здравља, Београд

Др Биљана Килибарда, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ Београд

Проф. др Зоран Милошевић, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Проф. др  Мирослав Стојановић, Медицински факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Славко Матић, Медицински факултет Универзитета у Београду 

Доц. др Александар Цветковић Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Проф. др Драган Данкуц, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Доц. др Никола Илић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Доц, др Бошко Милев, Војномедицинска академија, Београд

Клинички асистент др  Иван Димитријевић, Клиника за дигестивну хирургију- Прва хируршка клиника, КЦС

Клинички асистент Огњен Скробић, Клиника за дигестивну хирургију- Прва хируршка клиника, КЦС

Академик Јован Хаџи-Ђокић, Српска академија наука и уметности, Београд

Проф. др Бранка Митић, Медицински факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Ђоко Максић, Медицински факултет Универзитета народне одбране, Београд

Проф. др Цане Тулић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Радмила Величковић,  Медицински факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Синиша Ристић, Медицински факултет Фоча Универзитета у Ист. Сарајеву

Проф. др Миодраг Аћимовић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Радомир Наумовић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Игор Митић, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Проф. др Нада Димковић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Сања Симић Огризовић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Др Ана Булатовић, Клинички центар „Звездара“

Проф. др Драгослав Башић, Медицински факултет Универзитета у Нишу

Др Мирко Јовановић, Клиника за урологију, ВМА, Београд

Проф. др Вишња Лежаић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Научни саветник Соња Павловић, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд

Проф. др Бранимир Несторовић, Универзитетска дечја клиника, Београд

Проф. др Јелена Војиновић, Медицински факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Драгослава Ђерић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Драгана Јанић, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд

Проф. др Владислав Вукомановић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд

Асист. мр. сц. мед. др Горан Вукомановић, Универзитетска дечја клиника, Београд

Проф. др Ђорђе Савић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд

Проф. др Ивана Петронић, Универзитетска дечја клиника, Београд