Конгрес је акредитован : 

А-1-1350/22, за лекаре, фармацеуте, биохемичаре. стоматологе и медицинске сестре и техничаре. 

Конгрес је акредитован са 13 бодова за предаваче, 11 усмене презентације, 9 постер презентације и 8 за слушаоце.

КОНГРЕС ЈЕ БЕСПЛАТАН ЗА ЧЛАНОВЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА